Salkun arvio ja sijoitussuunnitelmat

Salkun arvio ja sijoitussuunnitelmat

 SALKUN ARVIO  
3.3.2021 TH
1Jokaisen sijoituskohteen menneet tuotot
2Jokaisen sijoituskohteen plussat
3Jokaisen sijoituskohteen miinukset
4Koko salkun tuotot
5Sijoituskohteiden painotukset
6Hajautuksen toimivuus
7Koko salkun riskiarvio ja näkkymät
8Suulliset perustelut
SIJOITUSSUUNNITELMAT
3.3.2021 TH
1Jokaisen sijoituskohteen menneet tuotot
2Koko salkun tuotot
3Sijoituskohteiden painotukset
4Hajautuksen toimivuus
5Koko salkun riskiarvio ja näkymät
6Vähintään 3 eri toteutusratkaisua
7Suulliset perustelut

Sijoittajan osaaminen ja strategiat

 SIJOITTAJAN OSAAMINEN JA STRATEGIAT  
3.3.2021 TH
Osaaminen portaatKeinot menestyäOngelmia
1Talouden perustiedoterottaa hyvät ja huonot yrityksetpriorisointi
2Huiput ja tavalliset yrityksetyritysten menestystekijätpriorisointi
3Trendit markkinoillamuoti-ilmiöiden perusteetpriorisointi
4Amerikkaisten sijoittajien maailmamitä nyt pelätään ja toivotaanpriorisointi
5Analyysit markkinoistanäkymät vuosi eteenpäinpriorisointi
6Omat prioriteetit ja tottumukseteroon vääristä ennakkoluuloista priorisointi
7Tiedon etsiminenmiten seurata useita tietolähteitä priorisointi
8Havainnot ja oivaltaminen "vivut" millä vääntääpriorisointi
9Vertailujen tekeminensystemaattiset vertailutpriorisointi
10Päätösten tekokykykyky valita monestapriorisointi
11Eteenpäin katsova asennetulevaisuuden haistaminenpriorisointi
KAKSI OIKOTIETÄ apuna kokenut sijoittajayhdessä tekeminen
12SalkkuanalyysitMitä on jo valittu ja miksipriorisointi
13SalkkusuunnitelmatMiten salkkua voisi parantaapriorisointi

Miten parantaa sijoitusten tuottoja?

Tärkein sijoitussalkun tuottoon vaikuttava tekijä on onnistunut sijoituskohteiden valinta. Se edellyttää kriteereitä, joiden perusteella sijoituspäätökset tehdään. Sijoitusten tuotot kertyvät pääosin arvonnoususta, mutta vasta myynnin yhteydessä.

Sijoituspäätöksiä tehtäessä tärkeintä on katsoa eteenpäin, mihin suuntaan maailma menee eikä tuijottaa vain yhteen valintakriteeriin. Uusimmat selvitykset osoittavat, että peräti 80 % suomalaisista sijoittajista valitsee osakkeensa lähinnä osinkotuoton perusteella.

Arvon nousun taustalla on yleensä kohdeyrityksen hyvä ja kannattava kasvu, tuote- tai palveluinnovaatiot, toiminnan tehokkuus, uusien markkinoiden valloitus tai joku vastaava innovaatio. Yrityksen hyvä tuottavuus mahdollistaa yleensä myös suuremman osingon.

Osakevalinnan ydinkysymykset

Osakevalintani perustuvat ns. faktorianalyysiin eli matemaattiseen malliin, jolla tutkitaan yrityksen kannattavuutta, kasvu- ja tulosnäkymiä sekä osakkeen hinnan kehitystä. Vertailu suoritetaan laskentamallilla, jossa on mukana Helsingin pörssin kiinnostavimmat laatuyritykset ja vastaavat USA:n markkinoilta. Vertailussa on mukana yhteensä runsaat 100 sijoituskohdetta. Mallia on testattu kahdeksan vuotta ja se on toiminut toistaiseksi luotettavasti.

Sijoitussuunnitelmien pohtiminen edellyttää useita vaihtoehtoja

Aluksi selvitämme lähtökohdat, sijoitusvalintojen perusteet. Seuraavaksi tutkitaan salkun tuottoa, sijoituskohteiden lukumäärää suhteessa salkun kokoon, toimiala- ja maantieteellistä hajautusta, päällekkäisyyksiä, riskejä ja kehityskohteita.

Salkun tuotto, hajautus ja painotukset eri toimialoihin ja osakkeisiin ja/tai rahastoihin ovat keskeisiä arviointikohteita. Teen asiakkaan kanssa yhdessä pohtien useampia sijoitussuunnitelmia, kulloisenkin markkinatilanteen näkökulmasta. Vaihtoehdoissa on tuottoennusteeltaan ja riskeiltään erilaisia ratkaisuja, joita käydään yhdessä kanssa läpi.

Sijoitussuunnitelman valinta, sen noudattaminen ja ratkaisut ovat yksin asiakkaan päätösvallassa. Sijoitussuunnitelmien laatiminen ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, vaan se on pelkästään markkinalähtöistä informaatiota ja erilaisten vaihtoehtojen esittämistä markkinatilanteessa asiakkaasta riippumatta.

Sijoitussalkun menestyksen mittaaminen

Nobelisti William Sharpen kehitti ns. riskikorjatun tuoton mittarin (Sharpen luku) jo 1990-luvulla. Sitä voidaan edelleenkin pitää kiistattomasti yhtenä parhaista sijoitussalkun menestyksen mittareista. Pankkien ja osakevälittäjien salkkuohjelmat laskevat ja näyttävät salkun Sharpen-luvut reaaliaikaisesti.

Kaikkiin palveluihimme sisältyy sijoitussuunnitelmien laatiminen jokaiselle asiakkaalle.

 


Vastuullinen sijoittaminen käytännön näkökulmasta

Perinteinen sijoittaja innostuu vastuullisesta sijoittamisesta sillä, se yleensä tuottaa paremmin tai ainakin yhtä hyvin kuin perinteinen sijoittaminen! Lisäksi suuret instituutiot suosivat vastuullista sijoittamista, joten ne yleensä kasvattavat rahavirtoja näihin kohteisiin.

Uusissa tutkimuksissa on todettu, että pidemmän ajanjakson kuluessa ”hyvän vastuullisuuden yhtiöt” pystyvät tekemään hieman parempaa tuottoa kuin perinteiset.  Vastuulliset yritykset ovat siis menestyjiä, koska niillä on ainakin 6 selvää etua puolellaan.

 

Vastuullinen yritys yleensä:

 1. merkitsee parempaa liiketoimintaa
 2. toimii pitemmällä tähtäimellä ja on näin luotettavaa
 3. viestittää paremmin ja on avoin ja tavallista läpinäkyvämpi, mikä luo luottamusta tuleviin päiviin ja asiakasuskollisuutta enemmän kuin ”raaka” lyhytnäköinen bisnes
 4. pitkäjänteisyys palkitaan paremmin asiakkaiden, kuluttajien ja yhteistyökumppaneiden toimesta, mikä luo toimintaan vakautta ja ennustettavuutta
 5. rahoitus on heille yleensä edullisempaa, koska pankit luottavat liiketoiminnan ennustettavuuteen
 6. osakkeiden volatiliteetti on pienempi eli markkinariski on pienempi

 

Miksi kannattaa hankkia vastuullisen sijoittamisen globaalipalvelu kauttamme vuodeksi?

Perustelut:

Olemme asiantuntija tässä globaalissa aiheessa, ja meillä on valmiina sekä sijoittamisen perusasiat että vastuullisuuden perusteet käsittävä kahden päivän opetuspaketti. Siitä keskeisenä osana on kokonaispalvelu, jossa toimitamme perusasioista tietopaketin kaikille tilaajille.

Vastuullisesta sijoittamisesta meillä on omakohtaista kokemusta ja laaja osaaminen asiakkaan sijoitusvalintoja tukemaan. Lisäksi teemme vastuullisen sijoittamisen sijoitussuunnitelmia kokemusten pohjalta. Ja tarjoamme sijoittajalle laajaa, eri vaihtoehdoin huomioivaa palvelua sekä keskustelemme jokaisen asiakkaan kanssa yksilöidysti juuri hänen aihealueeseen perehtyen.

Näin toimimme:

Analysoimme asiakkaan sijoitussalkun ja teemme siihen vaihtoehtoisia suunnitelmia tuoton ja vastuullisuuden parantamiseksi: Lisäksi toimitamme globaaleja markkinakatsauksia 4 kertaa vuodessa. Palvelumme kautta asiakkaalla on vuoden ajan ammattisijoittajan 18 vuoden globaalikokemus ja osakemarkkinatieto käytössä.


info@siop.fi
Turuntie 26-30 B 29, 13130 Hämeenlinna
0
  0
  Ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjä!Kauppaan