Sijoitussuunnitelmilla menestystä sijoitusmarkkinoilla

Yleistä

Sijoita vain niitä varoja, joita ei tarvitse päivittäisessä elämässä. Säännöllinen sijoittaminen on suositeltava strategia. Sijoita useimmiten kuukausittain tai silloin kun on ylimääräistä. Säännöllinen sijoittaminen vähentää ajoitusriskiä eli sijoitusajankohdan mahdollisesti aiheuttamaan väärä ajoitusta.

Sijoittamien on pitkäkestoista toimintaa. Minimiaikana pietään viittä vuotta, mutta 15 – 20 vuoden sijoitusaika mahdollistaa korkoa korolle ilmiön positiiviset vaikutukset. Sijoittajan ikä määrää pitkälti sen miten isoa riskiä kannattaa ottaa. Mitä nuorempana aloitat sen isompaa riskiä voi ottaa, kunhan sijoittamisessa sijoitusaika on riittävän pitkä.

Sijoitusten hajauttaminen

Kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Sijoituksia kannattaa hajauttaa eri instrumentteihin, kuten osakkeet, korkosijoitukset, rahastot, ETF:t jne. Salkun koon kasvaessa maantieteellinen hajautus on välttämätöntä riskien hallinnan kannalta. Uusi tapa menestyä on myös etsiä parhaiten tuottavia ajankohtaisia teemoja, joiden avulla syntyy hyvä hajautus erilaisiin menestyskeinoihin.

Sijoitussuunnitelmat

Henkilökohtaiseen sijoitussuunnitelmaan konkretisoidaan edellä mainittuja asioita hyvin tiiviiseen muotoon. Mitä tiiviimpi suunnitelma on, sitä paremmin se toimii. Esimerkiksi seuraavasti: Sijoitushorisonttini on 15 – 20 vuotta. Olen kohtalaista riskiä sietävä sijoittaja. Ostan säännöllisesti terveydenhuoltoalan, IT-alan, kaupan ja teollisuuden kotimaisia ja pohjoismaisia osakkeita, rahastoja ja lainapapereita kurssilaskujen aikana, kun rahaa on. Vältän myyntejä tai turhaa kaupankäyntiä ennen sijoitusajan päättymistä, näin pidän kulut kurissa.

Hyvät sijoitussuunnitelmat perustuvat seuraaviin lähtökohtiin:

Niiden avulla syntyy sijoitussalkkuja, ei yksittäisiä sijoitusvinkkejä. Niiden avulla voi tienata pitempään eli ehkä jopa vuodeksi eteenpäin, vaikka markkinoilla tapahtuisi tavanomaisia muutoksia.

Hyvät sijoitussuunnitelmat perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen sijoitusmarkkinoilla ja niiden tuottojen tulisi ylittää selvästi markkinoiden keskimääräinen tuotto, esimerkiksi Helsingin pörssin 25 suurimman yrityksen muodostama vertailuindeksi OMXH25? Oma kokemuksemme on 20 vuoden ammattisijoittajan kokemus ja globaali markkinatuntuma sekä aktiivinen ja päivittäinen markkinoiden seuranta.

Olennaista ei ole sijoitussumma, vaan sijoituskohteiden oikeaoppinen painotus markkinatilanteen mukaan. Asiakkaan pienempi kukkaro voi suhteellisesti tuottaa yhtä hyvin kuin isompikin sijoitus!  Suunnitelmamme hinta ei siis riipu siihen sijoitetusta rahamäärästä lainkaan.

Hajautus ei saa olla liian iso eikä liian pieni, koska liian iso hajautus vähentää toki riskiä, mutta tuototkin jäävät heikoiksi! Liian pieni hajautus taas nostaa riskitasoa liiaksi!

Eräs olennainen seikka on useiden suunnitelmien esittäminen, koska niin monenlaisilla ratkaisuilla voidaan tehdä hyviä tuottoja. Minimimäärä on 3, mutta 4 – 5 erilaista suunnitelmaa ovat riittäviä käytännön tilanteissa. Oma sijoituskokemuksemme on kymmenien vuosien ajalta ja suunnitelmia on tehty satoja, ja asiakkaat ovat olleet niihin hyvinkin tyytyväisiä.

Globaalit suunnitelmamme perustuvat pääosin ”suoriin ” pörssiosakkeisiin,  mutta myös globaaleja pörssirahastoja kannattaa harkita, koska ne tuovat laajempaa hajautusta kohdevalintoihin. Samalla salkkujen hintavaihtelu ja riskitkin pienenevät.

Sijoitussuunnitelmillemme on ominaista etsiä useita menestysteemoja, joiden avulla salkkuun saadaan aitoa hajautusta sekä parempia tuottoja joko sijoittajien suosion tai muodissa olevien menestysteemojen avulla.

Hintamme ovat kiinteät; 3 suunnitelmaa maksaa 150 euroa ja varman päälle 4 suunnitelmaa 180 euroa ja erittäin varovaisille sijoittajille 5 suunnitelmaa hintaan 200 euroa arvonlisäveroineen. Tarjoukset ja hinnat  ovat voimassa marraskuun loppuun 2021.

Huomautus:

Suunnitelmamme eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, vaan ne ovat omiin kokemuksiimme perustuvia markkinalähtöisiä ja kiinnostavia mallisalkkuja asiakkaiden pohdittaviksi. Niiden valinta ja toteuttaminen ovat kokonaan asiakkaan omalla vastuulla, emmekä me anna mitään suosituksia salkkuvalinnoiksi.

Kokonaisen salkun menestystä voi seurata Sharpen-luvun avulla, sillä riskikorjattu tuotto antaa hyvän kuvan salkun aiemmasta menestyksestä. Kuitenkaan mennyt tuotto ei ole tae tulevasta!


Miksi sijoitan virtuaalivaluuttoihin!

Julkisuudessa on aiheesta kirjoitettu paljon ja vuodesta 2016 alkaen on tämä menestystarina saanut suurta huomiota julkisuudessa, koska nyt tällä kertaa ”eräitä rohkeita sijoittajia on palkittu ruhtinaallisesti”? Vuosituotot ovat olleet jopa yli 200 % tai peräti yli 300 % vuosi? Uskomattomalta tuntuu, mutta lienee faktaa?

Johdanto asiaan lienee useimmille kuitenkin aiheellista, seuraavassa linkissä on eräitä lainauksia 5.3.2021 julkaistusta jutusta. Lue juttu tästä »

Bitcoin on nopeiten kehittyvä omaisuusluokka”

”Kesti 50 vuotta ennen kuin puhelimelle saatiin 50 miljoonaa käyttäjää, televisiolla meni 22 vuotta ja internetillä 7 vuotta. Helmikuussa 2021 Bitcoinin käyttäjämäärien arviot vaihtelevat 50 – 100 miljoonaa välillä. Innovaatiot leviävät yhteiskunnassa aina vain nopeammin. Kuten kaikkien aiempien merkittävien innovaatioiden on Bitcoinin käytävä läpi kriitikoiden vastustus ennen kuin se hyväksytään itsestäänselvyytenä.”

”Vuodesta 2016 sijoittaja on voinut yli 100-kertaistaa euromääräisen sijoituksensa arvon omistaessaan Bitcoinia. Vuodet pitävät sisällään suuria nousu-  ja laskumarkkinoita, mutta selvää on, että tähän mennessä Bitcoin on palkinnut kärsivälliset omistajansa. Inflaatiohuolten noustessa yhä useampi merkittävä sijoittaja on ryhtynyt omistamaan Bitcoinia.”

”Käyttäjämäärien kasvun lisäksi Bitcoin saavutti helmikuussa merkittävän 1 biljoonan dollarin markkina-arvon. Citibank raportissaan nostaa Bitcoinin viimeaikojen suurimmaksi muutokseksi sen imagon kehittymisen kuluttajakeskeisestä kohteesta omaisuusluokaksi, joka kiinnostaa myös institutionaalisia sijoittajia. Näkökulmaa tukee se, että Bitcoinin ympärille on rakentunut merkittävä ekosysteemi, joka pitää sisällään muun muassa pörssejä, korko- ja lainauspalveluita, rahansiirtopalveluita sekä säilytyspalveluita. ”

 

”Vain vuosikymmenessä se on saanut tuekseen suursijoittajia sekä instituutioita samalla kun lainsäätäjät ovat ryhtyneet tarkastelemaan sille sopivia säätelyitä ja valtion hallinnot sekä keskuspankit ovat kilpailun myötä alkaneet kehittämään omia digitaalisia valuuttaratkaisuitaan.

Bitcoin on rahan teknologia, joka palkitsee omistajansa.

“Bitcoin on uusi rahajärjestelmä, joka on avoin, globaali, julkinen ja rajaton. Emme usein pääse todistamaan uuden rahajärjestelmän kehittymistä. Bitcoin tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, mutta itsessään Bitcoin on varallisuutta, jolla on hyvän sekä kovan rahan ominaisuudet.” – Johtaja Juri Bulovic, Fidelity”

 

”Bitcoin on ensimmäinen arvon säilyttäjä, jonka tuotanto ei muutu lainkaan kasvaneen kysynnän myötä. Bitcoin kannustaa säästämään tulevaisuuden varalta ja investoimaan viisaasti. Tämä johtuu siitä, että Bitcoin rahajärjestelmänä ei pohjaudu velkaan tai ainaisesti kasvavaan rahavarantoon. Bitcoineja omassa lompakossa omistaessa et myöskään altistu vastapuoliriskille laisinkaan. [2]

 

”Sen lisäksi, että Bitcoin on tuonut sijoittajille kymmenen vuoden aikana keskimäärin yli 200 % vuosittaista arvon kasvua on se myös lisännyt portfoliossa omaisuusluokkien välistä hajautusta.

Kirjoittajan mielipide on, että epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa digitaalisuus sekä globaalit järjestelmät ovat arkipäivää olisi sijoittajana piittaamattomuutta jättää oma allokaatio Bitcoinin suhteen nollaan.”

 

Oma kokemukseni puoltaa eräisiin virtuaalivaluutoihin sijoittamista seuraavista syistä:

 1. näitä valuuttoja ei voida väärentää, koska tuhansia tietokoneita valvoo systeemiä, niiden monimutkaisia lohkoketjuja, johon valuutta perustuu
 2. tunnetuimmat ja parhaimmat suurista virtulaalivaluutoista saattavat parhaimmillaan toimia inflaatiosuojina?
 3. osa näistä luutoista saattavat tuottaa taitaville sijoittajille hyviä tuottoja
 4. monet isot instituutiot ovat viime aikoina hyväksyneet eräitä virtuaaalivaluuttoja sijoituskohteiksi ja niitä aletaan vähitellen pitää luotettavina kaupankäynnin kohteina
 5. eräät isoa riskiä sietävät sijoittajat saattavat pitää virtuaalivaluutoita ”unelmiensa” ratkaisuna, kun on kyse kiinnostavista äkkirikastumisen keinoista

 

Virtuaalivaluutoihin sijoittamisessa saattaa olla myös isoja riskejä ja ongelmia, joita ei pidä vähätellä:

 1. Suuri ongelma on näiden valuutoiden suuri ja nopea hintavaihtelu, joka saattaa olla hyvin vaikeaa hallita kokemattomille tai aloitteleville sijoittajille?
 2. Virtuaaliluuttakauppa ei sovi kokemattomille sijoittajille ilman perusteellista perehtymistä sijoittamisen ja kaupankäynnin perusasioihin.
 3. Tuhansista virtuaalivaluutoista eivät monetkaan ole sijoittajien kannalta kiinnostavia, koska ne eivät välttämättä kiinnosta ”tavallisia” sijoittajia, ja ovat tämän vuoksi muita isoriskisempiä kaupankäynnin vähäisen määrän tai isompien kulujen takia
 4. Valuuttakaupassa tuotteiden suuri hintavaihtelu saattaa aiheuttaa ongelmia ”heikkohermoisille” sijoittajille ja pilata sijoittamisen ilon totaalisesti
 5. Valuuttakaupassa on yleensä enemmän häviäjiä kuin voittajia
 6. Valuuttakauppa on yleensä ollut nollasummapeliä, jossa voitolle pääsy on vaikeaa
 7. Perinteinen osake- ja osinkosijoittaja ei yleensä luota näihin ”avaruudesta” temmattuihin valuutoihin, vaan pitää valtioiden valuuttoja varmempina sijoituskohteina
 8. Uusienkaan valuutoiden ”takana” ei ole kunnon kassavirtaa, joka on hyvän sijoituksen tai yrityksen menestyksen takana

  

    tapio.haavisto@siop.fi   20.3.2021

sijoitusneuvoja    www.siop.fi


Hajauttaminen eräänä sijoittajan haasteena

Kokeneetkin sijoittajat saattavat käsittää hajauttamisen hyödyntämisen oudosti . Siitä usein todetaan, että ”hajautus on ainoa ilmainen lounas, jonka sijoittaja voi nauttia”. Tämä saattaa toki olla tottakin, mutta asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. On useita tapoja epäonnistua hajauttamista toteuttaessaan, joten esitän tässä ääripäät ja sitten vielä muitakin ideoita.

Alihajauttaminen:

Aloittelijan sijoitussalkussa saattaa olla liian vähän kohteita, jotka eivät hyödynnä vallitsevaa markkinatilannetta osakemarkkinoilla. Esimerkiksi jos yhden maan salkussa on vain alle 3 osaketta ja siinä on kaikki. Tällainen olisi Helsingin pörssin salkku 3 osaketta, kuten Nokia, Nordea ja Sampo. Osakkeiden määrä on tässä esimerkissä liian pieni, kun toimialoja on vain 2. Nordea ja Sampo toimivat samalla finanssialalla. Nokia on teknologiaa, mutta ei yksin vielä lisää toimialojen määrää riittävästi. Selvästi parempi olisi 6 – 8 osakkeen salkku, jotka kaikki olisivat eri toimialoilta?

Hajauttaminen laskevilla osakemarkkinoilla:

Oikeaoppinen hajautus ei toimi, jos osakemarkkinat ovat pitemmässä usean vuoden laskuvaiheessa. Silloin pitäisi olla osakkeiden lisäksi ”joku laskevien osakemarkkinoiden”omaisuuslaji mukana salkussa. Yleensä tällöin osa sijoituksista pitäisikin olla eri pituisissa ja tuottoisissa korkotuotteissa. Tällaisessa sekasalkussa osakkeiden pitäisi olla defensiivisiltä toimialoilta, kuten esimerkiksi päivittäistavarat ja hyödykkeet.

Ylihajauttaminen osakemarkkinoilla:

Sijoitussalkussa saattaa olla liian paljon kohteita, eli ylihajautusta. Se syntyy helposti, kun koko salkku on täynnä globaaleja rahastoja tai pörssirahastoja, jotka tuovat salkkuun tuhansia osakkeita. Lisäksi tällaisissa aloittelijoiden salkuissa on paitsi liikaa kohteita, on myös osittain paljon päällekkäisyyksiä? Jos yksittäisten osakkeiden painoarvo salkussa on alle 2 %, niin mikään niistä ei oikeasti vaikuta salkun kokonaisuudessa sitä eikä tätä?

Hajauttamiselle on olemassa sopiva optimi

Kokemukseni ammattisijoittajana puoltaa näkemystä, että optimi löytyy parhaiten keskittymällä joihinkin teemoihin tai painotuksiin? Markkinatilanteen mukaan toimiessa yleensä pitäisi löytyä kiinnostava optimi sekä isoille että pienille sijoitussummille. Tarvitaan näkemystä toimialoista sekä onnistunutta osakevalintaa nousevilla, vaakasuorilla tai laskevilla osakemarkkinoilla. Laskevilla markkinoilla tarvitaan lisäksi pääomaluokkien onnistuneita kohdennuksia. Onnistuneita hajautuksia voi löytää suorien osakkeiden ja pörssirahastojen osuuksia painottamalla. Melko vakaita osake- ja rahastosalkkuja voi tehdä alle 200 – 500 kohteen valinnoilla, kunhan kohteet ovat tuottavia ja eteenpäin katsovia. Osinkojen osuus ei ole kovinkaan tärkeää, vaan yritysvalinnat ja kohdeyritysten kilpailukykyiset tuotteet, hyvä kannattavuus ja erityisesti hyvät yrityksen tulevaisuuden näkymät ratkaisevat koko salkun menestystä ja teemasijoittamiseen kannattaa pyrkiä mieluiten keskittämällä kuin liikaa hajauttamalla?

Omat kokemukset voisivat olla eräs esimerkki

Oma suosikkijuttuni voisi olla esimerkiksi ”8 – 12”suoraa” osaketta ja 6 – 8 erilaista pörssirahastoa, jolloin parhaiten toimiva hajautus syntyy kärkisijoituksilla. Näiden määrän tulisi olla ehkä vähintään puolet salkun kokonaissijoitusten määrästä. Tällöin koko salkun yksittäisten sijoituskohteiden määrä voi optimaalisesti asettua esimerkiksi tasolle noin 14 – 20 erilaista sijoituskohdetta eri toimialoille tai eri sijoitusteemoille?

tapio.haavisto@siop.fi


info@siop.fi
Turuntie 26-30 B 29, 13130 Hämeenlinna
0
  0
  Ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjä!Kauppaan