Hajauttaminen eräänä sijoittajan haasteena

Kokeneetkin sijoittajat saattavat käsittää hajauttamisen hyödyntämisen oudosti . Siitä usein todetaan, että ”hajautus on ainoa ilmainen lounas, jonka sijoittaja voi nauttia”. Tämä saattaa toki olla tottakin, mutta asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. On useita tapoja epäonnistua hajauttamista toteuttaessaan, joten esitän tässä ääripäät ja sitten vielä muitakin ideoita.

Alihajauttaminen:

Aloittelijan sijoitussalkussa saattaa olla liian vähän kohteita, jotka eivät hyödynnä vallitsevaa markkinatilannetta osakemarkkinoilla. Esimerkiksi jos yhden maan salkussa on vain alle 3 osaketta ja siinä on kaikki. Tällainen olisi Helsingin pörssin salkku 3 osaketta, kuten Nokia, Nordea ja Sampo. Osakkeiden määrä on tässä esimerkissä liian pieni, kun toimialoja on vain 2. Nordea ja Sampo toimivat samalla finanssialalla. Nokia on teknologiaa, mutta ei yksin vielä lisää toimialojen määrää riittävästi. Selvästi parempi olisi 6 – 8 osakkeen salkku, jotka kaikki olisivat eri toimialoilta?

Hajauttaminen laskevilla osakemarkkinoilla:

Oikeaoppinen hajautus ei toimi, jos osakemarkkinat ovat pitemmässä usean vuoden laskuvaiheessa. Silloin pitäisi olla osakkeiden lisäksi ”joku laskevien osakemarkkinoiden”omaisuuslaji mukana salkussa. Yleensä tällöin osa sijoituksista pitäisikin olla eri pituisissa ja tuottoisissa korkotuotteissa. Tällaisessa sekasalkussa osakkeiden pitäisi olla defensiivisiltä toimialoilta, kuten esimerkiksi päivittäistavarat ja hyödykkeet.

Ylihajauttaminen osakemarkkinoilla:

Sijoitussalkussa saattaa olla liian paljon kohteita, eli ylihajautusta. Se syntyy helposti, kun koko salkku on täynnä globaaleja rahastoja tai pörssirahastoja, jotka tuovat salkkuun tuhansia osakkeita. Lisäksi tällaisissa aloittelijoiden salkuissa on paitsi liikaa kohteita, on myös osittain paljon päällekkäisyyksiä? Jos yksittäisten osakkeiden painoarvo salkussa on alle 2 %, niin mikään niistä ei oikeasti vaikuta salkun kokonaisuudessa sitä eikä tätä?

Hajauttamiselle on olemassa sopiva optimi

Kokemukseni ammattisijoittajana puoltaa näkemystä, että optimi löytyy parhaiten keskittymällä joihinkin teemoihin tai painotuksiin? Markkinatilanteen mukaan toimiessa yleensä pitäisi löytyä kiinnostava optimi sekä isoille että pienille sijoitussummille. Tarvitaan näkemystä toimialoista sekä onnistunutta osakevalintaa nousevilla, vaakasuorilla tai laskevilla osakemarkkinoilla. Laskevilla markkinoilla tarvitaan lisäksi pääomaluokkien onnistuneita kohdennuksia. Onnistuneita hajautuksia voi löytää suorien osakkeiden ja pörssirahastojen osuuksia painottamalla. Melko vakaita osake- ja rahastosalkkuja voi tehdä alle 200 – 500 kohteen valinnoilla, kunhan kohteet ovat tuottavia ja eteenpäin katsovia. Osinkojen osuus ei ole kovinkaan tärkeää, vaan yritysvalinnat ja kohdeyritysten kilpailukykyiset tuotteet, hyvä kannattavuus ja erityisesti hyvät yrityksen tulevaisuuden näkymät ratkaisevat koko salkun menestystä ja teemasijoittamiseen kannattaa pyrkiä mieluiten keskittämällä kuin liikaa hajauttamalla?

Omat kokemukset voisivat olla eräs esimerkki

Oma suosikkijuttuni voisi olla esimerkiksi ”8 – 12”suoraa” osaketta ja 6 – 8 erilaista pörssirahastoa, jolloin parhaiten toimiva hajautus syntyy kärkisijoituksilla. Näiden määrän tulisi olla ehkä vähintään puolet salkun kokonaissijoitusten määrästä. Tällöin koko salkun yksittäisten sijoituskohteiden määrä voi optimaalisesti asettua esimerkiksi tasolle noin 14 – 20 erilaista sijoituskohdetta eri toimialoille tai eri sijoitusteemoille?

tapio.haavisto@siop.fi


Salkun arvio ja sijoitussuunnitelmat

Salkun arvio ja sijoitussuunnitelmat

 SALKUN ARVIO  
3.3.2021 TH
1Jokaisen sijoituskohteen menneet tuotot
2Jokaisen sijoituskohteen plussat
3Jokaisen sijoituskohteen miinukset
4Koko salkun tuotot
5Sijoituskohteiden painotukset
6Hajautuksen toimivuus
7Koko salkun riskiarvio ja näkkymät
8Suulliset perustelut
SIJOITUSSUUNNITELMAT
3.3.2021 TH
1Jokaisen sijoituskohteen menneet tuotot
2Koko salkun tuotot
3Sijoituskohteiden painotukset
4Hajautuksen toimivuus
5Koko salkun riskiarvio ja näkymät
6Vähintään 3 eri toteutusratkaisua
7Suulliset perustelut

Sijoittajan osaaminen ja strategiat

 SIJOITTAJAN OSAAMINEN JA STRATEGIAT  
3.3.2021 TH
Osaaminen portaatKeinot menestyäOngelmia
1Talouden perustiedoterottaa hyvät ja huonot yrityksetpriorisointi
2Huiput ja tavalliset yrityksetyritysten menestystekijätpriorisointi
3Trendit markkinoillamuoti-ilmiöiden perusteetpriorisointi
4Amerikkaisten sijoittajien maailmamitä nyt pelätään ja toivotaanpriorisointi
5Analyysit markkinoistanäkymät vuosi eteenpäinpriorisointi
6Omat prioriteetit ja tottumukseteroon vääristä ennakkoluuloista priorisointi
7Tiedon etsiminenmiten seurata useita tietolähteitä priorisointi
8Havainnot ja oivaltaminen "vivut" millä vääntääpriorisointi
9Vertailujen tekeminensystemaattiset vertailutpriorisointi
10Päätösten tekokykykyky valita monestapriorisointi
11Eteenpäin katsova asennetulevaisuuden haistaminenpriorisointi
KAKSI OIKOTIETÄ apuna kokenut sijoittajayhdessä tekeminen
12SalkkuanalyysitMitä on jo valittu ja miksipriorisointi
13SalkkusuunnitelmatMiten salkkua voisi parantaapriorisointi

Miten parantaa sijoitusten tuottoja?

Tärkein sijoitussalkun tuottoon vaikuttava tekijä on onnistunut sijoituskohteiden valinta. Se edellyttää kriteereitä, joiden perusteella sijoituspäätökset tehdään. Sijoitusten tuotot kertyvät pääosin arvonnoususta, mutta vasta myynnin yhteydessä.

Sijoituspäätöksiä tehtäessä tärkeintä on katsoa eteenpäin, mihin suuntaan maailma menee eikä tuijottaa vain yhteen valintakriteeriin. Uusimmat selvitykset osoittavat, että peräti 80 % suomalaisista sijoittajista valitsee osakkeensa lähinnä osinkotuoton perusteella.

Arvon nousun taustalla on yleensä kohdeyrityksen hyvä ja kannattava kasvu, tuote- tai palveluinnovaatiot, toiminnan tehokkuus, uusien markkinoiden valloitus tai joku vastaava innovaatio. Yrityksen hyvä tuottavuus mahdollistaa yleensä myös suuremman osingon.

Osakevalinnan ydinkysymykset

Osakevalintani perustuvat ns. faktorianalyysiin eli matemaattiseen malliin, jolla tutkitaan yrityksen kannattavuutta, kasvu- ja tulosnäkymiä sekä osakkeen hinnan kehitystä. Vertailu suoritetaan laskentamallilla, jossa on mukana Helsingin pörssin kiinnostavimmat laatuyritykset ja vastaavat USA:n markkinoilta. Vertailussa on mukana yhteensä runsaat 100 sijoituskohdetta. Mallia on testattu kahdeksan vuotta ja se on toiminut toistaiseksi luotettavasti.

Sijoitussuunnitelmien pohtiminen edellyttää useita vaihtoehtoja

Aluksi selvitämme lähtökohdat, sijoitusvalintojen perusteet. Seuraavaksi tutkitaan salkun tuottoa, sijoituskohteiden lukumäärää suhteessa salkun kokoon, toimiala- ja maantieteellistä hajautusta, päällekkäisyyksiä, riskejä ja kehityskohteita.

Salkun tuotto, hajautus ja painotukset eri toimialoihin ja osakkeisiin ja/tai rahastoihin ovat keskeisiä arviointikohteita. Teen asiakkaan kanssa yhdessä pohtien useampia sijoitussuunnitelmia, kulloisenkin markkinatilanteen näkökulmasta. Vaihtoehdoissa on tuottoennusteeltaan ja riskeiltään erilaisia ratkaisuja, joita käydään yhdessä kanssa läpi.

Sijoitussuunnitelman valinta, sen noudattaminen ja ratkaisut ovat yksin asiakkaan päätösvallassa. Sijoitussuunnitelmien laatiminen ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, vaan se on pelkästään markkinalähtöistä informaatiota ja erilaisten vaihtoehtojen esittämistä markkinatilanteessa asiakkaasta riippumatta.

Sijoitussalkun menestyksen mittaaminen

Nobelisti William Sharpen kehitti ns. riskikorjatun tuoton mittarin (Sharpen luku) jo 1990-luvulla. Sitä voidaan edelleenkin pitää kiistattomasti yhtenä parhaista sijoitussalkun menestyksen mittareista. Pankkien ja osakevälittäjien salkkuohjelmat laskevat ja näyttävät salkun Sharpen-luvut reaaliaikaisesti.

Kaikkiin palveluihimme sisältyy sijoitussuunnitelmien laatiminen jokaiselle asiakkaalle.

 


info@siop.fi
Turuntie 26-30 B 29, 13130 Hämeenlinna
0
    0
    Ostoskorisi
    Ostoskorisi on tyhjä!Kauppaan