Miksi sijoitan virtuaalivaluutoihin!

Julkisuudessa on aiheesta kirjoitettu paljon ja vuodesta 2016 alkaen on tämä menestystarina saanut suurta huomiota julkisuudessa, koska nyt tällä kertaa ”eräitä rohkeita sijoittajia on palkittu ruhtinaallisesti”? Vuosituotot ovat olleet jopa yli 200 % tai peräti yli 300 % vuosi? Uskomattomalta tuntuu, mutta lienee faktaa?

Johdanto asiaan lienee useimmille kuitenkin aiheellista ja tässä on eräitä lainauksia alla olevasta osoitteessa 5.3.2021 julkaistusta jutusta: https://www.salkunrakentaja.fi/2021/03/bitcoin-on-nopeiten-kehittyva-omaisuusluokka/

Bitcoin on nopeiten kehittyvä omaisuusluokka”

”Kesti 50 vuotta ennen kuin puhelimelle saatiin 50 miljoonaa käyttäjää, televisiolla meni 22 vuotta ja internetillä 7 vuotta. Helmikuussa 2021 Bitcoinin käyttäjämäärien arviot vaihtelevat 50 – 100 miljoonaa välillä. Innovaatiot leviävät yhteiskunnassa aina vain nopeammin. Kuten kaikkien aiempien merkittävien innovaatioiden on Bitcoinin käytävä läpi kriitikoiden vastustus ennen kuin se hyväksytään itsestäänselvyytenä.”

”Vuodesta 2016 sijoittaja on voinut yli 100-kertaistaa euromääräisen sijoituksensa arvon omistaessaan Bitcoinia. Vuodet pitävät sisällään suuria nousu-  ja laskumarkkinoita, mutta selvää on, että tähän mennessä Bitcoin on palkinnut kärsivälliset omistajansa. Inflaatiohuolten noustessa yhä useampi merkittävä sijoittaja on ryhtynyt omistamaan Bitcoinia.”

”Käyttäjämäärien kasvun lisäksi Bitcoin saavutti helmikuussa merkittävän 1 biljoonan dollarin markkina-arvon. Citibank raportissaan nostaa Bitcoinin viimeaikojen suurimmaksi muutokseksi sen imagon kehittymisen kuluttajakeskeisestä kohteesta omaisuusluokaksi, joka kiinnostaa myös institutionaalisia sijoittajia. Näkökulmaa tukee se, että Bitcoinin ympärille on rakentunut merkittävä ekosysteemi, joka pitää sisällään muun muassa pörssejä, korko- ja lainauspalveluita, rahansiirtopalveluita sekä säilytyspalveluita. ”

”Vain vuosikymmenessä se on saanut tuekseen suursijoittajia sekä instituutioita samalla kun lainsäätäjät ovat ryhtyneet tarkastelemaan sille sopivia säätelyitä ja valtion hallinnot sekä keskuspankit ovat kilpailun myötä alkaneet kehittämään omia digitaalisia valuuttaratkaisuitaan.”

Bitcoin on rahan teknologia, joka palkitsee omistajansa.

Bitcoin on uusi rahajärjestelmä, joka on avoin, globaali, julkinen ja rajaton. Emme usein pääse todistamaan uuden rahajärjestelmän kehittymistä. Bitcoin tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, mutta itsessään Bitcoin on varallisuutta, jolla on hyvän sekä kovan rahan ominaisuudet.” – Johtaja Juri Bulovic, Fidelity”

Bitcoin on ensimmäinen arvon säilyttäjä, jonka tuotanto ei muutu lainkaan kasvaneen kysynnän myötä. Bitcoin kannustaa säästämään tulevaisuuden varalta ja investoimaan viisaasti. Tämä johtuu siitä, että Bitcoin rahajärjestelmänä ei pohjaudu velkaan tai ainaisesti kasvavaan rahavarantoon. Bitcoineja omassa lompakossa omistaessa et myöskään altistu vastapuoliriskille laisinkaan. [2]

Sen lisäksi, että Bitcoin on tuonut sijoittajille kymmenen vuoden aikana keskimäärin yli 200 % vuosittaista arvon kasvua on se myös lisännyt portfoliossa omaisuusluokkien välistä hajautusta.

Kirjoittajan mielipide on, että epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa digitaalisuus sekä globaalit järjestelmät ovat arkipäivää olisi sijoittajana piittaamattomuutta jättää oma allokaatio Bitcoinin suhteen nollaan.”

 

Oma kokemukseni puoltaa eräisiin virtuaalivaluutoihin sijoittamista:

 1. näitä valuuttoja ei voida väärentää, koska tuhansia tietokoneita valvoo systeemiä, niiden monimutkaisia lohkoketjuja, johon valuutta perustuu
 2. tunnetuimmat ja parhaimmat suurista virtulaalivaluutoista saattavat parhaimmillaan toimia inflaatiosuojina?
 3. osa näistä luutoista saattavat tuottaa taitaville sijoittajille hyviä tuottoja
 4. monet isot instituutiot ovat viime aikoina hyväksyneet eräitä virtuaaalivaluuttoja sijoituskohteiksi ja niitä aletaan vähitellen pitää luotettavina kaupankäynnin kohteina
 5. eräät isoa riskiä sietävät sijoittajat saattavat pitää virtuaalivaluutoita ”unelmiensa” ratkaisuna, kun on kyse kiinnostavista äkkirikastumisen keinoista

 

Virtuaalivaluutoihin sijoittamisessa saattaa olla myös isoja riskejä ja ongelmia, joita ei pidä vähätellä:

 1. Suuri ongelma on näiden valuutoiden suuri ja nopea hintavaihtelu, joka saattaa olla hyvin vaikeaa hallita kokemattomille tai aloitteleville sijoittajille?
 2. Virtuaaliluuttakauppa ei sovi kokemattomille sijoittajille ilman perusteellista perehtymistä sijoittamisen ja kaupankäynnin perusasioihin.
 3. Tuhansista virtuaalivaluutoista eivät monetkaan ole sijoittajien kannalta kiinnostavia, koska ne eivät välttämättä kiinnosta ”tavallisia” sijoittajia, ja ovat tämän vuoksi muita isoriskisempiä kaupankäynnin vähäisen määrän tai isompien kulujen takia
 4. Valuuttakaupassa tuotteiden suuri hintavaihtelu saattaa aiheuttaa ongelmia ”heikkohermoisille” sijoittajille ja pilata sijoittamisen ilon totaalisesti
 5. Valuuttakaupassa on yleensä enemmän häviäjiä kuin voittajia
 6. Valuuttakauppa on yleensä ollut nollasummapeliä, jossa voitolle pääsy on vaikeaa
 7. Perinteinen osake- ja osinkosijoittaja ei yleensä luota näihin ”avaruudesta” temmattuihin valuutoihin, vaan pitää valtioiden valuuttoja varmempina sijoituskohteina
 8. Uusienkaan valuutoiden ”takana” ei ole kunnon kassavirtaa, joka on hyvän sijoituksen tai yrityksen menestyksen takana

   

tapio.haavisto@siop.fi   20.3.2031

sijoitusneuvoja    www.siop.fi


Salkun arvio ja sijoitussuunnitelmat

Salkun arvio ja sijoitussuunnitelmat

 SALKUN ARVIO  
3.3.2021 TH
1Jokaisen sijoituskohteen menneet tuotot
2Jokaisen sijoituskohteen plussat
3Jokaisen sijoituskohteen miinukset
4Koko salkun tuotot
5Sijoituskohteiden painotukset
6Hajautuksen toimivuus
7Koko salkun riskiarvio ja näkkymät
8Suulliset perustelut
SIJOITUSSUUNNITELMAT
3.3.2021 TH
1Jokaisen sijoituskohteen menneet tuotot
2Koko salkun tuotot
3Sijoituskohteiden painotukset
4Hajautuksen toimivuus
5Koko salkun riskiarvio ja näkymät
6Vähintään 3 eri toteutusratkaisua
7Suulliset perustelut

Sijoittajan osaaminen ja strategiat

 SIJOITTAJAN OSAAMINEN JA STRATEGIAT  
3.3.2021 TH
Osaaminen portaatKeinot menestyäOngelmia
1Talouden perustiedoterottaa hyvät ja huonot yrityksetpriorisointi
2Huiput ja tavalliset yrityksetyritysten menestystekijätpriorisointi
3Trendit markkinoillamuoti-ilmiöiden perusteetpriorisointi
4Amerikkaisten sijoittajien maailmamitä nyt pelätään ja toivotaanpriorisointi
5Analyysit markkinoistanäkymät vuosi eteenpäinpriorisointi
6Omat prioriteetit ja tottumukseteroon vääristä ennakkoluuloista priorisointi
7Tiedon etsiminenmiten seurata useita tietolähteitä priorisointi
8Havainnot ja oivaltaminen "vivut" millä vääntääpriorisointi
9Vertailujen tekeminensystemaattiset vertailutpriorisointi
10Päätösten tekokykykyky valita monestapriorisointi
11Eteenpäin katsova asennetulevaisuuden haistaminenpriorisointi
KAKSI OIKOTIETÄ apuna kokenut sijoittajayhdessä tekeminen
12SalkkuanalyysitMitä on jo valittu ja miksipriorisointi
13SalkkusuunnitelmatMiten salkkua voisi parantaapriorisointi

Miten parantaa sijoitusten tuottoja?

Tärkein sijoitussalkun tuottoon vaikuttava tekijä on onnistunut sijoituskohteiden valinta. Se edellyttää kriteereitä, joiden perusteella sijoituspäätökset tehdään. Sijoitusten tuotot kertyvät pääosin arvonnoususta, mutta vasta myynnin yhteydessä.

Sijoituspäätöksiä tehtäessä tärkeintä on katsoa eteenpäin, mihin suuntaan maailma menee eikä tuijottaa vain yhteen valintakriteeriin. Uusimmat selvitykset osoittavat, että peräti 80 % suomalaisista sijoittajista valitsee osakkeensa lähinnä osinkotuoton perusteella.

Arvon nousun taustalla on yleensä kohdeyrityksen hyvä ja kannattava kasvu, tuote- tai palveluinnovaatiot, toiminnan tehokkuus, uusien markkinoiden valloitus tai joku vastaava innovaatio. Yrityksen hyvä tuottavuus mahdollistaa yleensä myös suuremman osingon.

Osakevalinnan ydinkysymykset

Osakevalintani perustuvat ns. faktorianalyysiin eli matemaattiseen malliin, jolla tutkitaan yrityksen kannattavuutta, kasvu- ja tulosnäkymiä sekä osakkeen hinnan kehitystä. Vertailu suoritetaan laskentamallilla, jossa on mukana Helsingin pörssin kiinnostavimmat laatuyritykset ja vastaavat USA:n markkinoilta. Vertailussa on mukana yhteensä runsaat 100 sijoituskohdetta. Mallia on testattu kahdeksan vuotta ja se on toiminut toistaiseksi luotettavasti.

Sijoitussuunnitelmien pohtiminen edellyttää useita vaihtoehtoja

Aluksi selvitämme lähtökohdat, sijoitusvalintojen perusteet. Seuraavaksi tutkitaan salkun tuottoa, sijoituskohteiden lukumäärää suhteessa salkun kokoon, toimiala- ja maantieteellistä hajautusta, päällekkäisyyksiä, riskejä ja kehityskohteita.

Salkun tuotto, hajautus ja painotukset eri toimialoihin ja osakkeisiin ja/tai rahastoihin ovat keskeisiä arviointikohteita. Teen asiakkaan kanssa yhdessä pohtien useampia sijoitussuunnitelmia, kulloisenkin markkinatilanteen näkökulmasta. Vaihtoehdoissa on tuottoennusteeltaan ja riskeiltään erilaisia ratkaisuja, joita käydään yhdessä kanssa läpi.

Sijoitussuunnitelman valinta, sen noudattaminen ja ratkaisut ovat yksin asiakkaan päätösvallassa. Sijoitussuunnitelmien laatiminen ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, vaan se on pelkästään markkinalähtöistä informaatiota ja erilaisten vaihtoehtojen esittämistä markkinatilanteessa asiakkaasta riippumatta.

Sijoitussalkun menestyksen mittaaminen

Nobelisti William Sharpen kehitti ns. riskikorjatun tuoton mittarin (Sharpen luku) jo 1990-luvulla. Sitä voidaan edelleenkin pitää kiistattomasti yhtenä parhaista sijoitussalkun menestyksen mittareista. Pankkien ja osakevälittäjien salkkuohjelmat laskevat ja näyttävät salkun Sharpen-luvut reaaliaikaisesti.

Kaikkiin palveluihimme sisältyy sijoitussuunnitelmien laatiminen jokaiselle asiakkaalle.

 


info@siop.fi
Turuntie 26-30 B 29, 13130 Hämeenlinna
0
  0
  Ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjä!Kauppaan