Rekisteröidy

Rekisteröidy käyttäjäksi, saat ajankohtaista tietoa sijoittamisesta!

Yhteydenotto
Haluan että minuun otetaan yhteyttä

Olen kiinnostunut alla rastittamistani tuotteista:


Tutustumistarjous sijoitustiedosta 3 kuukautta, uusille asiakkaille
1. Tuotteen sisältö Osakkeiden ja rahastojen vertailut ja valinnat ovat tärkeitä sijoituspäätöksille Oletko kiinnostunut aloittelija, ilman kokemusta? Teetkö niitä pelkästään "mutu" tuntumalla ilman kunnon työkaluja? Opastamme sinua alkuun sijoittajana, jotta voit heti hyötyä ammatti-osaamisesta. Jos olet jonkun verran sijoituskokemusta omaava, niin ymmärrät sijoittamisen vaativan osaamista ja laajaa ymmärrystä. Tarvitset siis ammattiosaajan apua. Tutustu palveluumme kolmen kuukauden aikana.
Markkinalähtöistä sijoitusosaamista osake- ja rahastosijoittajille 12kk
Toimitamme 12 markkinakatsausta, joista käy selville parhaat Suomessa myytävät osakkeet, rahastot ja indeksit Vertailemme eniten vaihdettuja pörssiosakkeita ja Suomi-rahastoja sekä kansainvälisiä sijoituskohteita
Markkinalähtöistä sijoitustietoa osake- ja rahastosijoittajille 6 kk
Toimitamme 6 markkinakatsausta (saatavilla myös 12kk), joista käy selville parhaat Suomessa myytävät osakkeet, rahastot ja indeksit- Vertailemme osakkeita ja rahastoja Vertailemme kansainvälisiä indeksejä ja raaka-aineita kuukausittain
Markkinalähtöistä sijoitustietoa osake- ja rahastosijoittajille, kevennetty versio, 2 vuoden ajan
Toimitamme kahden vuoden aikana 8 markkinakatsausta, joista käy selville parhaat Suomessa myytävät osakkeet, rahastot ja indeksit. Vertailemme osakkeita, rahastoja Vertailemme kansainvälisiä indeksejä (ETF) sekä raaka-aineita (ETC)
Markkinalähtöistä sijoitustietoa rahastosijoittajille 2 vuotta
Opetamme rahastojen valintaa ja vertailua. Kiinnitämme erityistä huomiota sekä rahastojen tuottoihin että kustannuksiin ja riskeihin. Vertailemme rahastoja ja kansainvälisiä indeksejä (ETF) Palvelun kesto on 2 vuotta, jona aikana toimitamme myös markkinakatsaukset asiakkaalle
Sijoittajan peruskurssim netissä kotona
) Kiireiset ihmiset eivät ehdi kursseille, jotka vaativat vähintään 2 päivää ja noin 6 tuntia kerralla eli noin 12 tunnin oppimäärän. Näissä kursseissa on se etu, että pääsee mukaan keskusteluihin, joissa saa suoraa palautetta omiin kysymyksiinsä. Nettikurssilla palaute on yksilöllistä, koska opettaja ja oppilas käyvät läpi yhdessä liikkuen netissä samoilla sivuilla, Samalla oppilas voi oppia henkilökohtaisesti miten esimerkiksi käydään kauppaa, seurataan salkkua, ostetaan ja myydään osakkeita tai rahastotuotteita (ETF). Kurssin kuvaaminen on haasteellista, koska itse oppimistapahtumaa ei voi havainnollistaa koskaan riittävästi. Yritän kuitenkin kuvailla lyhyesti asioita mahdollisimman selkeästi. Tällä jutulla ei voida mitenkään korvata kahden päivän kurssin antia, mutta kotikoneella sijoittamaan opettelevat saavat kuitenkin mielikuvan siitä, mitä ollaan tekemässä. Aloittaminen: Kurssin alussa tutkitaan eri tyyppisiä rahoitustuotteita suppeasti erityisesti riskien kannalta. Samoin selvitetään kaupankäynnin kuluja. Kustannustietoisuus on yksi sijoittajan keskeisiä menestystekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa. Sen sijaan markkinoihin yksittäisen sijoittajan vaikutusmahdollisuus on käytännössä nolla. Sijoittajan tulevien vuosien määrä eli sijoitushorisontti on yksi tärkeä asia sijoittajan kustannustietoisuutta selvennettäessä. Samoin se vaikuttaa riskien ottomahdollisuuksiin hyvin ratkaisevasti. Rahastosijoittaminen ja -valinnat: Rahastosijoittamisen perusteita ovat oppia ymmärtämään ne tekijät, jotka ovat keskeisiä rahastovalintojen kannalta. Tuottokäsite on tärkeä ja samoin ymmärrys miten menneen ajan eri aikajaksot tulkitaan tulevia tuottoja arvioitaessa. Ei ole samantekevää onko historiatieto ajan tasalla vai ehkä juuri vanhentumassa nykyhetkellä, saati tulevina päivinä, kuukausina tai vuosina. Rahastovalintoja voi oppia pitemmän tai lyhemmän kaavan mukaan. Ratkaisevaa on tietojen olo ajan tasalla, joten kurssilla käydään läpi parikin erilaista hakukonetta. Niiden avulla rahastovalintojen tekeminen helpottuu ja osin yksinkertaistuu. Rahastomarkkinoilla "perinteiset" rahastot alkavat olla kohta historiaa, kun kansainväliset pörssinoteeratut indeksiosuudet, ETF-tuotteet rynnivät markkinoille edellyttäen hieman englannin kielen taitoa. Tosin vain nimien ymmärtämisestä on kyse. Näille tuotteille on olennaista edulliset hallintokulut sekä erittäin laaja valikoima erilaisiin sijoitusstrategioihin. Kurssilla saa tuntuman näihin markkinoihin. Markkinakatsaus: Markkinanäkemystä oppii vain lukemalla uusinta asiantuntijatietoa markkinoiden trendeistä ja keskeisistä tapahtumista. Olennaisempaa on kuitenkin tuntuma markkinoiden tuleviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Markkinakatsauksen laatiminen edellyttää tekijältään laajaa kokemusta ja näkemystä ja usein tällainen asiantuntijatieto ei ole helposti saatavissa. Tosin aktiivit sijoittajat saavat tuntumaa pankkien aamukatsauksista, joissa tiedon taso on vaihtelevaa ja osittain rajoittunutta. Kurssin vetäjä on laatinut markkinakatsauksia jo 16 vuotta joka vuosi kerran kuukaudessa. Osakkeiden tunnusluvut: Kokeneet sijoittajat ovat kehittäneet erilaisia menetelmiä, miten yritysten tuloslaskelmista ja taseista lasketut tunnusluvut helpottavat osakevalintojen tekemistä ja yritysten arviointia. Yksi keskeinen tavoite on erottaa laatuyhtiön tavallisista tuloskehitystä tarkastelemalla. Asian tekee vaikeaksi se, että menneisyydestä saatu tieto ei ole riittävää. Tarvitaan myös ennusteita, joiden avulla sijoittaja pääsee käsiksi yrityksen ansainnan näkymiin ja menestykseen tulevina aikoina. Keskeinen osa tunnuslukujen viidakossa on se, miten eri yritysten osakkeita hinnoitellaan. Hinnoittelun tavallisimmat tunnusluvut kannattaa opetella ymmärtämään ja siinä onkin ensikertalaiselle melkoista haastetta. Ongelmaa vaikeuttaa myös se, että kun yksi tunnusluku kasvaa niin toinen samalle heikkenee. Syntyy ristiriitoja, joiden ratkaisuun saatetaan tarvita matemaattisia malleja tai muutosten laskemista! Ei ole siis kyse staattisista vaan enemmänkin jatkuvasti muuttuvista asioista, joiden dynamiikan ymmärtäminen vaatii kokemusta.. Yritysten seuranta pörssimenestyksen avulla Tämän selvityksen avulla opiskellaan sitä tosiasiaa, että ns." suorat tuotot" eivät yksin riitä pörssimenestyksen seurantaan, vaan tarvitaan avuksi markkinariskien selvittämistä. Globaali kaava kertoo miten ns. riskikorjattu pörssimenestys selvitetään ja kurssilla käydään läpi viimeisin osakkeiden pörssimenestyslista. Sieltä kuka tahansa helposti löytää ääripäät, eli huiput ja surkimukset pienellä vaivalla. Yritysten seuranta tuloskehityksen avulla Yritysten tulokset muuttuvat vuosineljänneksittäin, koska tulosseuranta pörssiin päässeillä yrityksillä on näin määrättyä kansainvälisesti. Sijoittajat pysyvät tällä tavoin riittävän hyvin ajan tasalla yritysten raportoidessa julkisesti neljännesvuosittain. Yrityksemme on kehittänyt matemaattisen mallinnuksen, joka on globaali ja soveltuu siis hyvin kotimaisiin yrityksiin myös. Malli perustuu kahteen yrityksen tunnuslukuun ja kolmeen osakkeen hintatekijään ja osinkoennusteeseen. Täten siis minimimäärä tunnuslukuja 6 riittää osakeanalyysien laatimiseen, jossa verrataan parhaiten pörssissä menestyneitä yrityksiä toisiinsa. Tulosten perusteella löytyvät tulevan vuoden aikana kiinnostavimmat sijoituskohteet Helsingin pörssistä. Samalla menetelmällä voidaan verrata mitä tahansa osaketta omiin suosikkeihin samoilla kriteereillä. Yritysten tulosseurannan avulla sijoittaja voi hyödyntää ns. osakepoimintaa myös globaalisti ja näin ratkaista osakevalinnat parhaalla tavalla. 7 Tekninen analyysi: Tekninen analyysi käsittää osake- ja ETF-markkinoiden seurantaa globaaleilla seurantatyökaluilla. Kurssilla niitä esitellään 4 ja niiden keskinäistä hyödyllisyyttä ja niiden ominaisuuksia käydään läpi. Menetelmä on globaali ja sen ymmärrettyään paremmin ymmärtää ns charterisimia eli kurssikäyrien kertomaa. Kurssikäyrien ymmärtäminen ja niiden laatimisen perusteet tehdään selviksi. Samalla arvioidaan näiden keinojen hyödyllisyyttä sijoittajan kannalta. Osakekauppa: Kusseilla tutustutaan osakekauppaan ja sen toimintaperiaatteisiin. Ongelmia saattaa aiheuttaa se, että pörssi ei ole auki ja reaaliaikaisia kurssitasoja ei ole käytettävissä. Opetellaan siitä huolimatta yhden pankin sivustoille osto- ja myyntitasojen asettamista ja tarjousten luontia. ( Kotikoneella ja pörssien auki ollessa saadaan parempi ja reaalinen tuntuma osakekauppaan)! Samalla selvitetään sitä, miksi ja milloin on edullista ostaa tai tulouttaa voitot. Yrityslainat: Käydään läpi yrityslainojen rakenteita ja luottoluokitusten periaatteita. Käytännön harjoituksena tutkitaan erään alan pankin "varastossa olevien" ns. seniorilainojen ostotilannetta ja eri vaihtoehtojen kiinnostavuutta sijoittajan kannalta. Kiinteätuottoisten lainojen riskejä ja tuottoja vertaillaan käytännön tilanteessa. Sijoitusstrategiat: Harrastelijasijoittajat harrastavat yleensä joko "suoria osakesijoituksia" tai rahastoja. Koska kurssilla on päädytty rahastojen osalta ns. ETF-tuotteisiin, niin ne ovat esillä toisena vaihtoehtona. Vertailutaulukon avulla pohditaan näiden kahden perustavan erilaisuutta, vaikkakin molemmissa voi olla yhteisenä ajatuksena osta- ja pidä- strategia. Miten alkaa sijoittaminen: Sijoittajan alkutaipaleella ensimmäinen asia on arvo-osuustilin avaaminen ja sen käytön opettelu. Muitakin käytännön asioita tulee aina eteen, ja niistä keskustellaan. Tapio Haavisto tapio.haavisto@siop.fi www.siop.fi
Johdannaiskaupppa
Johdannaisilla voit tehdä rahaa sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla. Yleensä on kuitenkin parempi pyrkiä hyödyntämään nousevia markkinoita. Kyse on nousevilla markkinoilla hyvin menevän kohteen kuten osakkeen, tai indeksin eli osakekorin menestyksen vauhdittamisesta vipusijoittamisella. Vipusi on yleensä joko minifutuuri tai sertifikaatti, jonka vipuvaikutus on etukäteen tunnettu. Johdannaiskaupan teoreettinen osa käsittää monisteen, jossa on selvitetty johdannaiskaupan perusteet yksinkertaisilla ja havainnollisilla tavoilla. Samoin käydään läpi tunnettujen kohde-etuuksien markkinariskejä ja niiden hyödyntämistä erilaisin tavoin. Opetamme johdannaiskauppaa siten, että teemme yhdessä kauppoja opettajan ideoimiin kohteisiin. Tällainen vaihe voi kestää muutamia kuukausia. Tarkoitus on syventää opetusta käytännön kaupankäynnin opetuksella ja harjoituksilla.
Warranttikaupan nettikurssi
Käytännön tavoitteena on opettaa asiakkaalle warranttikaupan perusasiat kulloisessakin markkinatilanteessa sekä toteuttaa yksi oikea kauppa oppimisen varmistamiseksi.
Osakesijoittajan tietokoneen ajokortti
Tietokoneen ajokortti sisältää sijoittajan suunnistusohjeen valitsemansa osakevälittäjän (usein pankin) sijoittamisen nettiohjelmistoon sekä käytönopastuksen Skypen välityksellä.
Rahastosijoittajan tietokoneen ajokortti
Rahastosijoittajan ajokortti sisältää suunnistusohjeen osanottajan valitseman välittäjän (usein pankin) sijoittamisen nettiohjelmistoon sekä käytönopastuksen Skypen välityksellä.
Salkunhoidon tietokoneajokortti osakesijoittajille
Palvelu käsittää kymmeniä koeteltuja keinoja ja ohjeita internetin hyödyntämiseksi sekä useita tapoja hyödyntää oman asiakkuuspankin palveluita.
Osakekauppa treidaajan kurssi
Opetus käsittää luentomonisteen, jossa on selvitetty treidauksen perusteet sekä henkilökohtaisen opetuksen netin välityksellä.
Osakesijoittajan nettikurssi
Kurssi rakentuu ennakkomateriaalista ja 5 - 6 noin 1 - 2 tunnin mittaisesta Skype-istunnosta. Ennakkomateriaalin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija sijoittamisen perusasioihin.
Indeksisijoittajan nettikurssi
Kurssi rakentuu kaksiosaisesta ennakkomateriaalista ja 5 - 6 noin tunnin mittaisesta Skype-istunnosta. Ennakkomateriaalin tarkoituksena on tutustuttaa osanottaja indeksisijoittamisen perusteisiin.
Osakesijoittajan peruskurssi
Opetus tapahtuu noin 10 - 20 hengen ryhmissä. Kurssit pyritään ajoittamaan viikonloppuihin perjantai-illasta lauantaihin. Opetuksen kesto on noin kymmenen 45 minuutin oppituntia. Hinta tarjouksen mukaan
Osakesijoittajan jatkokurssi
Opetus tapahtuu noin 10 - 15 hengen ryhmissä. Kurssit pyritään ajoittamaan viikonloppuihin perjantai-illasta lauantaihin. Hinta tarjouksen mukaan
Indeksisijoittajan kurssi
Opetus tapahtuu noin 10 - 15 hengen ryhmissä. Kurssit pyritään ajoittamaan viikonloppuihin perjantai-illasta lauantaihin. Opetuksen kesto on noin kymmenen 45 minuutin oppituntia. Kurssin aikana syvennytään erityisesti tarjolla oleviin indeksituotteisiin sekä niiden sisällön ja tuottojen selvittämiseen ja henkilökohtaiseen kaupankäynnin opiskeluun. Hinta tarjouksen mukaan

Sukunimi:

Etunimi:

Osoite:

Postiosoite:

Sähköposti:

Puhelin:

Lisätiedot:

Olen lukenut rekisteröitymisehdot ja hyväksyn ne.
Täytä kaikki yhteystiedot