Sijoitusseminaari Aulangolla 2. ja 3.11.2019

Vastuullinen sijoittaminen

Teema: Omat teot ratkaisevat. Ota vastuuta tulevaisuudesta ja eettisistä päätöksistä. Voit sijoittaa samalla kertaa sekä tuottavasti että varovaisesti. Opi ammattisijoittajan koetut keinot parissa päivässä.

Kurssin tavoitteet:

Tavoitteena on oppia valitsemaan kulloinkin parhaita vastuullisen sijoittajan osakkeita, rahastoja tai  ETF-tuotteita. Vaikka sijoitustuotteiden valinta on periaatteessa melko selkeä prosessi, on siinä monia vaiheita, joiden kaikkien ymmärtäminen sekä hyödyntäminen samanaikaisesti saattaa tehdä valinnat melko vaikeiksi.

Kurssin ajankohta on 2.11 klo 11 – 15 ja 3.11.2019  klo 10 – 14 Hämeenlinnan Scandic hotelli Aulangolla, jos 15 henkilöä on ilmoittautunut 20.10.2019 mennessä?

Aluksi tutustumme vastuullisuuden erityispiirteisiin sijoittamisessa. Perehdymme globaalien osake- ja ETF-markkinoiden seurantaan ja sijoituskohteiden vertailuun. Tutustumme kurssilla ajankohtaisiin sijoituskohteisiin. Etsimme myös ”turvasatamia” sijoitussalkun vakauttamiseksi. Opiskelemme kaupankäyntiä ETF-tuotteilla ja osakkeilla ja teemme säästösuunnitelmia.

Tämän kurssin avainoivalluksia ja hyötytietoja ovat: Esittelemme hyviä työkaluja ja esimerkkejä, jotka tutustuttavat vastuullisen sijoittamisen etuihin ja ongelmiin käytännössä.

 • vastuullisuuden käsitteiden avaaminen ja merkityksen ymmärtäminen
 • osakemarkkinoiden seurannan työkalut ja niiden hyödyntäminen
 • kustannustehokkaiden pörssirahastojen (ETF) omaksuminen ja niiden hyödyntäminen
 • riskien hallinnan oppiminen painottamalla sijoitukset enemmän rahastoihin (kuten ETF-tuotteisiin) kuin ns. suoriin osakesijoituksiin
 • sijoitussuunnitelmien ja kokonaisuuksien (salkkukäsitteen) ymmärtäminen ja hyödyntäminen
 • hajautusperiaatteet
 • säästösuunnitelmien tekeminen käytännössä
 • yleensä esimerkkien avulla oppiminen

Kurssi soveltuu hyvin myös täysin vasta-alkajille. Tavoitteena on tehdä sellaisia sijoitussalkkuja, joiden riskit ovat kohtuulliset. Samalla tavoitellaan hyviä tuottoja. Eräs onnistumisen keinoista on sekä laaja-alainen hajauttaminen, että onnistunut keskittäminen avainsijoituksiin.

Kurssin hinta on 180 euroa kahdelta päivältä kurssimonisteineen.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen osoitteeseen info@siop.fi

Ilmoittaudu viimeistään 10.10.2019

Vastuullinen sijoittaminen käytännön näkökulmasta

Perinteinen sijoittaja innostuu vastuullisesta sijoittamisesta sillä, se yleensä tuottaa paremmin tai ainakin yhtä hyvin kuin perinteinen sijoittaminen! Lisäksi suuret instituutiot suosivat vastuullista sijoittamista, joten ne yleensä kasvattavat rahavirtoja näihin kohteisiin.

Uusissa tutkimuksissa on todettu, että pidemmän ajanjakson kuluessa ”hyvän vastuullisuuden yhtiöt” pystyvät tekemään hieman parempaa tuottoa kuin perinteiset.  Vastuulliset yritykset ovat siis menestyjiä, koska niillä on ainakin 6 selvää etua puolellaan.

 

Vastuullinen yritys yleensä:

 1. merkitsee parempaa liiketoimintaa
 2. toimii pitemmällä tähtäimellä ja on näin luotettavaa
 3. viestittää paremmin ja on avoin ja tavallista läpinäkyvämpi, mikä luo luottamusta tuleviin päiviin ja asiakasuskollisuutta enemmän kuin ”raaka” lyhytnäköinen bisnes
 4. pitkäjänteisyys palkitaan paremmin asiakkaiden, kuluttajien ja yhteistyökumppaneiden toimesta, mikä luo toimintaan vakautta ja ennustettavuutta
 5. rahoitus on heille yleensä edullisempaa, koska pankit luottavat liiketoiminnan ennustettavuuteen
 6. osakkeiden volatiliteetti on pienempi eli markkinariski on pienempi

 

Miksi kannattaa hankkia vastuullisen sijoittamisen globaalipalvelu kauttamme vuodeksi?

Perustelut:

Olemme asiantuntija tässä globaalissa aiheessa, ja meillä on valmiina sekä sijoittamisen perusasiat että vastuullisuuden perusteet käsittävä kahden päivän opetuspaketti. Siitä keskeisenä osana on kokonaispalvelu, jossa toimitamme perusasioista tietopaketin kaikille tilaajille.

Vastuullisesta sijoittamisesta meillä on omakohtaista kokemusta ja laaja osaaminen asiakkaan sijoitusvalintoja tukemaan. Lisäksi teemme vastuullisen sijoittamisen sijoitussuunnitelmia kokemusten pohjalta. Ja tarjoamme sijoittajalle laajaa, eri vaihtoehdoin huomioivaa palvelua sekä keskustelemme jokaisen asiakkaan kanssa yksilöidysti juuri hänen aihealueeseen perehtyen.

Näin toimimme:

Analysoimme asiakkaan sijoitussalkun ja teemme siihen vaihtoehtoisia suunnitelmia tuoton ja vastuullisuuden parantamiseksi: Lisäksi toimitamme globaaleja markkinakatsauksia 4 kertaa vuodessa. Palvelumme kautta asiakkaalla on vuoden ajan ammattisijoittajan 18 vuoden globaalikokemus ja osakemarkkinatieto käytössä.

Sijoittajan sudenkuopat 2019

Sijoittajan suurin riski on sijoittaja itse! Nimittäin hän ei yleensä tunne riittävästi itseään, vaan odottaa malttamattomana vain sitä, mihin voisi sijoittaa rahansa mahdollisimman suurella tuotolla! Kaikkihan tietävät, että suuret tuotot merkitsevät aina suuria riskejä! – joten kohtuullisuus tässäkin asiassa on viisautta. Äkkirikastuminen on lähes mahdotonta, sillä kukaan ei omista viisasten kiveä. Itsetuntemuksen puute näkyy erityisesti sijoituksia aloitettaessa, kun sijoittaminen pannaan heti ”liian isolleen”. Tyypillisesti sudenkuopassa sijoitetaan liian isoja potteja liian lyhyellä aikavälillä, vaikka aikaa olisi käytettävissä runsaasti, vuosia eteenpäin. Sudenkuopan välttämiseksi tulisi olla edes jonkinlainen ”suunnitelma” siitä, miten valittuja varoja sijoitetaan ja kuinka pitkällä aikataululla.  Samaan aikaan pitää myös miettiä, kuinka moneen kohteeseen rahat aiotaan ”ripotella”. Tuolloin varovaisen sijoittajan, sudenkuoppia karttaessaan tulee ymmärtää hajautuksen merkitys sekä hyödyntää eri omaisuuslajeja hyvin erilaisissa kohteissa.

Paljon puhutussa hajauttamisessa on kyse sijoittajan ”ilmaisesta lounaasta”. Se valitettavasti jää saamatta, ellet tiedä eikä ymmärrä, mitä hajauttaminen on. Se ei ole pelkkää osakevalintaa tai sopivien rahastojen selvittämistä. Vaan siinä on kyse sekä maantieteellisestä sijoitusten kohdentamisesta, että sopivien toimialojen valinnoista. Samanaikaisesti on kyse sijoittamisesta eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, korkotuotteisiin, raaka-aineisiin sekä kiinteistöihin. Tuolloin ei osteta pelkästään osakkeita salkkuun, vaan otetaan selvää muistakin mahdollisuuksista.

Erittäin keskeinen asia sijoittajalle on kokonaisvaltainen kustannustietoisuus, jonka avulla vältytään käyttämästä liian kalliita palveluita. Tämä koskee erityisesti monia rahastosijoittajia, jotka eivät vertaile eri pankkien hallinnollisten palveluiden hintoja. Ne pitää aina vertailla, koska samoja ratkaisuja saa niin monella tavalla ja erilaisilla hinnoilla! Et siis ole vielä voittaja, jos saat ostaa ja lunastaa rahastoja halvalla, liian suurien vuotuisten palvelupalkkioiden kanssa.

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi monet sijoitustuotteet ovat kovin vaikeatajuisia ymmärtää, joten vältä sijoitustuotteita joiden sisältöä et ymmärrä. Kannattaa siis tutustua kiinnostaviin yrityksiin ja niiden talouteen sekä menestyksen taustatekijöihin ennen ostotilannetta ja päätöstä.  Sijoituskohteeksi valitun yrityksen markkinanäkymät ja tulosennusteet eivät saa unohtua, vaan kaikki läksyt on tehtävä aina ennen sijoituspäätöksiä. Kannattaa tämän lisäksi selvittää, onko kannattavaa kasvua tiedossa edessäpäin, vai onko yrityksen ansainta hiipumassa kovan kilpailun takia? Osakesijoittajan siis kannattaa opiskella yritystoiminnan talouden tunnusluvut ja tämän lisäksi vielä opetella ymmärtämään ja sisäistämään ne, jotta kykenee erottamaan ”jyvät” akanoista!

Mainitsen vielä yhden sudenkuopan, sillä kaupankäynnin liiallinen aktiivisuus on pahasta. Ei pidä seurata markkinoita ja oman salkun arvoa liikaa. Markkinat heiluvat, ja se kuuluu elämään. Niiden liikkeisiin ei siis pidä reagoida liian helposti. Onnistuva sijoittaja on rauhallinen ja antaa maailman mennä. Pitää uskoa ja luottaa, että pidemmällä tähtäimellä osakemarkkinat tuottavat yleensä keskimäärin 5 – 6 % vuodessa ja vielä sen lisäksi korkoa korolle!

Sudenkuoppia välttelevän on kuitenkin tärkeää säilyttää rohkeus sijoitustoiminnan käynnistämiseen. Tuolloin tulee sijoitustoiminta aloittaa varovasti, ja valita sijoitussalkkuun esimerkiksi tunnettuja, suomalaisia ja hyvämaineisia yrityksiä sekä seurata niiden osalta, milloin osinkoja on saatavissa. Kohtalokkain sudenkuoppahan on se, ettei uskalla tehdä mitään. Lopultahan on parempi olla varovainen optimisti, kuin ikuinen pessimisti, joka ei uskalla lainkaan sijoittaa. On siis parempi olla sijoittajana itse, kuin seurata asioita ”katsomosta”. Sieltä käsin ei nimittäin ikinä opi oikeaksi sijoittajaksi.

Sijoittajan sudenkuopat

 SIJOITTAJAN SUDENKUOPATTYYPILLISET VIRHEET JA HAASTEETTYYPILLISET SEURAUKSET
1AhneusSijoittaja haluaa sijoittaa isoja summia kerrallaSijoittaja ottaa suuria riskejä
2LaiskuusSijoittajalla on perusasiat hakusessaSijoittajan kyky hankkia tietoa on suppeaa
3Suppea-alaisuusSijoittaja pyrkii liian nopeasti mukaan sijoitustoimintaansijoitukset nk. yhden kortin varassa ja tulee tappioita
4Kustannustietoisuuden puuteVertailut uupuvatSijoittaja valitsee kalliita palveluita
5Ei osaa perusasioitaEi osaa muodostaa näkemystä yrityksestä tunnuslukujen avullaValinnat epävarmoja, jolloin valitaan hyvät ja huonot yritykset
6Puuttuu suunnitelmallisuusSijoittaja tekee valintoja mutu-tuntumallaSijoitusvalinnat perustuvat tuuriin
7Vertaistuki puuttuuSijoittaja ei pysty vertailemaan suunnitelmiaanSijoitusoppi unohtuu, kun tietoa ei tule jaettua
8Itsetuntemus puuttuuSijoittaja ei hahmota sijoitusten riskejäSijoitusten tuotot ovat arvaamattomia
9Tuotevalinnat tehdään liian vähällä tiedollaSijoitetaan liian vähillä tiedoilla osakkeisiin ja rahastoihinSijoitukset eivät ehkä ole tuottavia
10Markkinoiden seuranta suppeaaSijoittaja ei osaa vertailla valisemiaan sijoituksia globaalistiSijoittaja ei tiedä vaihtoehtoja

 

info@siop.fi
Turuntie 26-30 B 29, 13130 Hämeenlinna